Ho sentim, el teu navegador no admet JavaScript!

Gestió de l'energia domèstica: solució de monitorització d'energia domèstica sense fil

Introducció

El nostre comptador d'energia Wi-Fi proporciona una interfície API oberta per a una perfecta integració de dades amb el sistema domòtic de tercers, com ara HomeAssistant, openHAB, etc. Aviat també fusionarem els comptadors amb més plataformes.

Domòtica

Més informació aquí

1. Integra't amb HomeAssistant 2. Integrar-se amb openHAB 3. Integrar amb NodeRED

Superior