Ho sentim, el teu navegador no admet JavaScript!

Monitors de consum d'energia iamperímetre

Iammeter és un sistema de monitorització d'energia dedicat, al qual podeu connectar els nostres comptadors d'energia Wi-Fi i després començar a fer un seguiment de l'ús d'electricitat de la vostra llar o edifici comercial, i controlar el flux d'energia del sistema solar fotovoltaic.

Superviseu el sistema elèctric residencial i el sistema solar fotovoltaic mitjançant un comptador d'energia WiFi

Sistema de monitorització d'energia Iammeter

Perfectament utilitzat en diferents escenaris

Assenyala a la pantalla del sistema energètic
  • Energia exportada/importada versus producció d'inversors solarsEnergia exportada/importada versus producció d'inversors solars
  • Càlcul de la factura elèctrica i dels ingressos del sistema solar fotovoltaicCàlcul de la factura elèctrica i dels ingressos del sistema solar fotovoltaic
  • Servei d'agent per a la gestió jeràrquica d'usuarisServei d'agent per a la gestió jeràrquica d'usuaris
  • Càlcul de la factura elèctrica diària/mensualCàlcul de la factura elèctrica diària/mensual
  • Servei d'agent per a la gestió jeràrquica d'usuarisServei d'agent per a la gestió jeràrquica d'usuaris
  • Supervisió en temps real del consum d'electricitatSupervisió en temps real del consum d'electricitat

Domòtica

DeviceBit us ofereix serveis més intel·ligents

openHAB Domòtica Auxiliar de la llar Hubitat DESCANS HomeSeer MQTT nymea Corredor Node-VERMELL
Superior