Ho sentim, el teu navegador no admet JavaScript!

Mesuració d'energia neta

El comptador d'energia WiFi trifàsicWEM3080TsuportsMode de mesurament neten nova versió.

Funció NEM (Mode de mesurament net).

Aquí teniu un exemple per explicarNEM (mode de mesurament net).

Si instal·leu un WEM3080T en un sistema elèctric trifàsic, suposant que la potència de cada fase es manté constant en una hora com a continuació, i està important energia de la xarxa a les fases A i B i, mentrestant, exportant energia a la xarxa a la fase C,

P1 = 2KW (potència de la fase A, importació de potència de la xarxa) P2 = 1KW (potència de la fase B, importació d'energia de la xarxa) P3 = -3KW (potència de la fase C, exportant potència a la xarxa)

i també suposant que les tarifes d'energia són les següents,

Tarifa d'energia importada = 0,3 USD/kWh

Tarifa d'energia exportada = 0,1 USD/kWh

podem comparar la facturació en el termini d'una hora en mode normal amb la del mode de mesura net.

Consum de xarxa (kWh) Factura elèctrica de la xarxa Energia exportada (kWh) Ingressos de l'electricitat exportada Balanç
Mode de mesurament net 0 0 0 0 0
Mode normal 3 0.9 3 0.3 -0.6

Com activar NEM

Vegeu les imatges següents, hi ha uns quants passos per activar la funció NEM.

11

  1. Actualitzeu el mesurador a la darrera versió si la seva versió és 1.73 o posterior, consulteuActualització del firmware. Tingueu en compte que si la versió del mesurador és anterior a la 1.73, no actualitzeu el firmware. I no és compatible amb la funció NEM.

  2. Visitaadreça IP/monitorjsonper comprovar les dades json.

  3. Activa la funció NEM mitjançant una trucada a l'API (http://ip/api/netmetering?npm=1)

  4. Visiteu ip/monitorjson per tornar a comprovar les dades json. Vegeu la darrera imatge de dalt, les dades del quadre vermell es retornen en mode NEM.

  5. Canvia el "Tipus de càrrega" al sistema web IAMMETER.

11-1

Després dels passos següents, el mode NEM s'activa.

Referència

Node IAMMETER a Github

Superviseu el vostre sistema solar fotovoltaic amb Home Assistant

Integreu el comptador d'energia IAMMETER a una plataforma de tercers

Superviseu el vostre sistema solar fotovoltaic al núvol IAMMETER

Superviseu el vostre ús d'electricitat a IAMMETER-cloud

Superior