Ho sentim, el teu navegador no admet JavaScript!

Visió general de la monitorització del sistema solar fotovoltaic

Si teniu un sistema solar fotovoltaic, podeu controlar-lo a Iammeter instal·lant els nostres comptadors d'energia WiFi. IAMMETER mostra diferents pàgines web de visió general del sistema fotovoltaic solar i del sistema fotovoltaic no solar.

AprènCom IAMMETER sap monitoritzar un sistema fotovoltaic solar o un sistema fotovoltaic no solar

visió general del sistema de monitorització solar fotovoltaica

1 Rendiment i consum

Aquest gràfic mostra els KPI del vostre sistema solar fotovoltaic.

Rendiment i consum del sistema de monitorització solar fotovoltaica

2 Potència

potència del inversor, potència de la xarxa, potència de càrrega al sistema de monitorització solar fotovoltaica

**Potència de l'inversor 😗* Potència de sortida de l'inversor solar, mesurada pel comptador/TC establert com a"Inversor" tipus.

Potència d'alimentació:És l'exportació d'energia a la xarxa quan és positiu, és l'import d'energia de la xarxa quan és negativa, mesurada pel comptador/TC establert com a"Quadricula" tipus

Potència de càrrega:Potència de càrrega = Potència del inversor - Potència d'alimentació, calculada automàticament per IAMMETER.

3 Estat actual

diagrama de flux d'energia en el sistema de monitorització solar fotovoltaica

Aquest gràfic mostra el flux d'energia del vostre sistema solar fotovoltaic. Vegeu la codificació a continuació per a una millor comprensió.

var r = 0; // 0: sense flux, 1:A->B, 2:B->A
    interruptor (i)
    {
      cas 1:// alimentador-inversor
        si (inversor > 0 && alimentació > 0) r = 1;
        trencar;
      cas 2:// càrrega-inversor
        si (inversor > 0 && càrrega > 0) r = 1;
        trencar;
      cas 3:// inversor-bateria
          // la bateria s'està carregant i la potència de l'inversor és superior a la potència de càrrega.
        si (bateria > 0 && (inversor - càrrega) > 0) r = 1;
        trencar;
      cas 4:// load-feedin
        if (inversor >= càrrega)
        {
          // si el rendiment és suficient, no cal importar energia de la xarxa
          r = 0;
          trencar;
        }
        altra cosa
        {
          si (alimentació < 0 && càrrega > 0) r = 2;
        }
        trencar;
      cas 5:// càrrega-bateria
        si (bateria < 0 && càrrega > 0) r = 2;
        trencar;
      cas 6:// alimentació-bateria
          // la bateria s'està carregant i la potència de l'inversor és inferior a la potència de càrrega
        si (alimentació < 0 && (inversor - càrrega) < bateria && bateria > 0) r = 1;
        trencar;
      per defecte:
        trencar;
    }

4 Rendiment

 • Rendiment d'energia: Si configureu qualsevol mesurador/TC com a"Inversor" tipus, l'energia mesurada per aquest comptador/TC és "energia de rendiment" (kWh). El sistema IAMMETER calcula elCàlcul d'energia de rendimenten cicle de facturació preestablert. Per al mètode de càlcul, consulteu [Càlcul d'energia de rendiment] (#Ref 2).
 • Energia exportada: Si configureu qualsevol mesurador/TC com a"Quadricula" tipus, l'energia exportada a la xarxa mesurada per aquest comptador/TC és "Energia exportada" (kWh). El sistema IAMMETER calcula elExportació d'energiaen cicle de facturació preestablert. Per al mètode de càlcul, consulteuCàlcul d'energia exportada
 • Autoús directe: Autoús directe (kWh) = Rendiment d'energia - Energia exportada

IAMMETER calcula l'energia de rendiment, l'energia exportada i l'energia d'autoús directe en el període de temps seleccionat (dia, mes, any o tot l'any).

Superviseu l'energia de rendiment horària, diària i mensual del sistema solar fotovoltaic

5 Consum

 • Consum de xarxa: Si configureu qualsevol mesurador/TC com a"Quadricula" tipus, l'energia importada de la xarxa mesurada per aquest comptador/TC és "Consum de xarxa" (kWh). El sistema IAMMETER calcula elConsum de xarxaen cicle de facturació preestablert. Per al mètode de càlcul, consulteuCàlcul del consum de xarxa
 • Autoús directe: Autoús directe (kWh) = Rendiment d'energia - Energia exportada

IAMMETER calcula el consum de xarxa i l'energia directa d'autoús en el període de temps seleccionat (dia, mes, any o tot l'any).

Superviseu el consum d'energia horària, diària i mensual al sistema solar fotovoltaic

6 Balanç energètic

 • Energia exportada: Si configureu qualsevol mesurador/TC com a"Quadricula" tipus, l'energia exportada a la xarxa mesurada per aquest comptador/TC és "Energia exportada" (kWh). El sistema IAMMETER calcula elExportació d'energiaen cicle de facturació preestablert. Per al mètode de càlcul, consulteuCàlcul d'energia exportada
 • Consum de xarxa: Si configureu qualsevol mesurador/TC com a"Quadricula" tipus, l'energia importada de la xarxa mesurada per aquest comptador/TC és "Consum de xarxa" (kWh). El sistema IAMMETER calcula elConsum de xarxaen cicle de facturació preestablert. Per al mètode de càlcul, consulteuCàlcul del consum de xarxa

IAMMETER calcula el consum de xarxa i l'energia exportada en el període de temps seleccionat (dia, mes, any o tot l'any).

Superviseu l'energia d'importació/exportació horària, diària i mensual al sistema solar fotovoltaic

Referència

Ordena i compara més d'un lloc solar fotovoltaic a l'anàlisi solar

Ref 1: tipus de comptador/TC i tarifa d'energia, potència i potència (importació i exportació)

Rendiment d'energia (kWh) & Potència del inversor (W): Tipus de comptador/TC → inversor

Exportació d'energia (kWh) & Consum de xarxa (kWh) & Potència d'alimentació (W): Tipus de comptador/TC → Xarxa

seleccioneu el tipus de comptador

Ref 2: Com calcula IAMMETER el total de kWh en un període de temps seleccionat (hora, dia, mes, any)

kWh total = primeres dades de kWh registrades en el període de temps següent - primeres dades de kWh registrades en el període de temps actual

Aquí teniu un exemple senzill. Vegeu a continuació la imatge del nostre compte de demostració.

Al gràfic de l'esquerra,

mostra l'energia de rendiment total4.9kWh de 9h a 10h.

A la taula dreta,

mostra les primeres dades de kWh registrades a les 9:02:05 en el període de temps actual (de 9:00 a 10:00) és39262.5kWh,

mostra les primeres dades de kWh registrades a les 10:02:06 el proper període de temps (de 10:00 a 11:00) és39267.4kWh

39267.4 - 39262.5=4.9

Així que l'Energia de Rendiment Total és4.9kWh de 9h a 10h.

El càlcul similar s'aplica a l'energia total en un dia, mes o any.

Com calcular les dades horàries d'energia al sistema IAMMETER

Ref 3: Com IAMMETER sap monitoritzar un sistema fotovoltaic solar o un sistema fotovoltaic no solar

Si configureu qualsevol mesurador/TC com a "Inversor" tipus, IAMMETER identifica el vostre sistema com a sistema solar fotovoltaic.

Superior