Ho sentim, el teu navegador no admet JavaScript!

Anàlisi comparativa del consum d'energia

Introducció

IAMMETER pot comparar el consum d'energia com a continuació,

  1. Compareu el consum d'energia en diferents temps per a un mateix comptador;
  2. Compareu el consum d'energia de diferents comptadors o diferents fases de comptadors de potència trifàsiques afegits al mateix lloc a IAMMETER.

Com trobar les noves funcions

imatge-20211015173621216

Compareu el consum d'energia de diferents comptadors

Podeu comparar el consum d'energia dels diferents comptadors que heu afegit al mateix lloc a IAMMETER. Per al comptador d'energia Wi-Fi trifàsic (WEM3080T), es pot considerar com a comptador d'energia Wi-Fi monofàsic 3 x.

imatge-20211015111410072

imatge-20211015111329980

Compareu el consum d'energia en diferents períodes de temps per al mateix comptador

Podeu comparar el consum d'energia en diferents períodes de temps (horari/diari/mensual/anual) per al mateix comptador.

imatge-20211015111655857

imatge-20211015111811187

Superior