Ho sentim, el teu navegador no admet JavaScript!

Domòtica

Introducció

El nostre comptador d'energia Wi-Fi proporciona una interfície API oberta per a una perfecta integració de dades amb el sistema domòtic de tercers, com ara HomeAssistant, openHAB, etc. Aviat també fusionarem els comptadors amb més plataformes.

Domòtica

Superior