Ho sentim, el teu navegador no admet JavaScript!

Estableix la zona horària

1. Estableix la zona horària

Hi ha dos "Fus horària" Configuració del sistema iammeter.

1. Establiu la zona horària on s'ha instal·lat el mesurador

Heu d'establir la zona horària d'acord amb la ubicació real on s'ha instal·lat el comptador, per a una visualització correcta de les dades i l'informe per hora.

Vegeu la imatge següent per saber com configurar-lo.Fus horari

2. Establiu la zona horària del lloc on us allotgeu

Podeu configurar la zona horària del lloc on us allotgeu en cas que sigui diferent de la ubicació del vostre comptador. A continuació, podeu rebre les notificacions o missatges del sistema a l'hora correcta a la zona horària predeterminada. Per exemple, si us allotgeu a la zona horària GMT+8, mentre el comptador està instal·lat a la zona horària GMT+0, després d'haver configurat els dos paràmetres de la zona horària anterior, rebreu les notificacions o missatges del sistema amb la marca d'hora GMT+ 8. Però tota la marca de temps de l'informe de dades del vostre comptador és GMT+0.

Vegeu la imatge següent per saber com configurar-lo.

Fus horari

Superior